1.10.18

Cofrestru

Gallwch bellach gofrestru ar-lein ar gyfer unrhyw un o'r cystadlaethau, boed yn unawd telyn; cyfansoddi cainc; parti alaw werin; neu ddawnsio.


Ewch ati, ac edrychwn ymlaen yn arw i'ch croesawu yn 'Stinog ar Dachwedd y 10fed!

Dolen i gofrestru 

5.6.18

Newyddion y Gymdeithas Cerdd Dant

Cwrs Gosod a Chyfeilio 2018

Cynhelir Penwythnos preswyl i ddysgu sut i osod a/neu cyfeilio Cerdd Dant Medi 7fed-9fed, 2018 yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod.


Mae'n rhaid gwneud cais am le ar y cwrs CYN Awst 17eg, 2018.


Ffurflen gais ar wefan y Gymdeithas.Cyfarfod Blynyddol 2018

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas dan Lywyddiaeth Eleri Roberts ar ddydd Sadwrn, Hydref 6ed, 2018 am 2:00 o'r gloch y.p yn Ysgol Gynradd Y Frenni, Crymych, Sir Benfro.


Croeso cynnes i bawb.


24.5.18

Hysbysebu yn Rhaglen y Dydd

Annwyl Gyfeillion

Gofynnwn yn garedig i chi ystyried cefnogi Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a`r Fro, 2018 trwy osod hysbyseb yn rhaglen y dydd.

Rydym fel cymuned wrthi ar y dasg o godi deugain mil o bunnau er mwyn cynnal yr ŵyl hon. Mae’r gwaith o drefnu digwyddiadau codi arian eisoes wedi dechrau ac mae gwir angen cefnogaeth hysbysebion arnom.


Mae hi`n anrhydedd gweld gŵyl genedlaethol fel hon yn dod i Flaenau Ffestiniog a`r Fro. Bydd yn sicr yn dod â budd economaidd i`r ardal yn ogystal â chyhoeddusrwydd cadarnhaol i`r dref. Mae hi`n ŵyl genedlaethol fydd yn denu cystadleuwyr o bob cwr o Gymru a chaiff ei darlledu ar nifer fawr o oriau brig.

Dyma`r telerau:

Tudalen gefn lawn:     £400
Tudalen lawn:             £300
Hanner tudalen:         £100
Chwarter tudalen:      £60
Wythfed tudalen:        £25Rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried ein cais i osod hysbyseb yn rhaglen y dydd.

Yn gywir iawn,

Dewi Lake/ Anthony Evans/ Gwyn Roberts/ Delyth Gray
--------------------------------------------------


Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mai 2018 Llafar Bro.

(Llun- Paul W)